Υπηρεσίες μελών
  Ελληνικά | English
  Υπηρεσίες μελών
 

Όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με Αεροναυτική & Αστροναυτική (Α&Α) ή με άλλες εργασίες που συνεισφέρουν στην πρόοδο της Α&Α ή πιστεύουν, θέλουν και μπορούν να συνεισφέρουν στο σκοπό του Ινστιτούτου, δηλαδή φοιτητές αναγνωρισμένων ΑΕΙ του Κλάδου Α&Α ή κλάδου έχοντος άμεση σχέση με Α&Α γίνονται δεκτοί ως μέλη.

Η εγγραφή μελών δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ, καθώς και στα ειδικά προγράμματα μελέτης και εργασίας που δημιουργούνται πάνω σε θέματα Αεροναυτικής και Αστροναυτικής.

Με τη συνδρομή σας ως μέλος του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ μας δίνετε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας πιο δυνατοί, με ανάλογα οφέλη.


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ (ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ.)

 

  Αποστολή - Σκοπός
 
 

Ο σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο στην ανάπτυξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (Α&Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι βασικές συνιστώσες του σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι οι εξής:

1. Καλλιεργεί την επιστημονική γνώση
και κατάρτιση εκείνων που
ασχολούνται...

  Διαβάστε περισσότερα
 
  Οργανόγραμμα
 
 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  Διαβάστε περισσότερα
 
 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 22, 116 35 Αθήνα τηλ.: (+30) 210 7258228 fax: (+30) 210 7224690 info@elinaas.gr
All rights reserved 2009 Elinaas. | Site Design and Development: Katerina Anthis