Αρχική Σελίδα / Oργανόγραμμα
  Ελληνικά | English
  Οργανόγραμμα
Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ απαρτίζεται από τα
εξής μέλη:
Πρόεδρος Δρ. Στέφανος Tσολακίδης (Αεροναυπηγός)
Αντιπρόεδρος κ. Κεπίδης Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας κ. Μιλτιάδης Χιωτίνης
Ταμίας κ. Κων/νος Παπαδούδης
Μέλος: κα Ganna Dydyk
Τομείς δραστηριότητας:
Συνέδρια
Εκπαίδευση
Έρευνα και Ανάπτυξη
Συμβουλευτική
Μελέτες
  Αποστολή - Σκοπός
 
 

Ο σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο στην ανάπτυξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (Α&Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι βασικές συνιστώσες του σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι οι εξής:

1. Καλλιεργεί την επιστημονική γνώση
και κατάρτιση εκείνων που
ασχολούνται...

  Διαβάστε περισσότερα
 
  Οργανόγραμμα
 
 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  Διαβάστε περισσότερα
 
 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 22, 116 35 Αθήνα τηλ.: (+30) 210 7258228 fax: (+30) 210 7224690 info@elinaas.gr
All rights reserved 2009 Elinaas. | Site Design and Development: Katerina Anthis