Αρχική Σελίδα / Αποστολή - Σκοπός
  Ελληνικά | English
  Αποστολή - Σκοπός
 

Ο σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο στην ανάπτυξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (Α&Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   
  Οι βασικές συνιστώσες του σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι οι εξής:
   
Καλλιεργεί την επιστημονική γνώση και κατάρτιση εκείνων που ασχολούνται με τις επιστημονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες της Α & Α.

Προάγει την επικοινωνία μεταξύ των μηχανικών, επιστημόνων και άλλων συναφών με την Α & Α επαγγελματικών κλάδων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ενθαρρύνει προς την πρωτοποριακή έρευνα και συμβάλλει στην διάχυση της νέας γνώσης.

Συμβάλλει στην διαμόρφωση της Ελληνικής Αεροπορικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση διαφόρων τεχνολογικών και τεχνικών θεμάτων συναφών προς την Α & Α.


Το επιστημονικό δυναμικό του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ καλύπτει όλους τους παραδοσιακούς τομείς της Α & Α όπως:
 
Συντήρησης και Διασφάλισης Ποιότητας
Ασφάλειας Πτήσεων και Αεροναυτιλίας
Πληροφορικής και C4I
Διαστημικών Εφαρμογών
Διαχείρισης Πτήσεων και Αεροδρομίων
Αεροπορικής Ιατρικής
 
Το ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ συνεργάζεται με επαγγελματικούς συλλόγους όπως:
 
Σύλλογο Ελλήνων Αεροναυπηγών (ΣΕΑ)
Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)
Σύλλογο Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Πατρών
City University, London
Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες του τομέα Αεροναυτικής & Αστροναυτικής
 
 

 

  Αποστολή - Σκοπός
 
 

Ο σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο στην ανάπτυξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (Α&Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι βασικές συνιστώσες του σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι οι εξής:

1. Καλλιεργεί την επιστημονική γνώση
και κατάρτιση εκείνων που
ασχολούνται...

  Διαβάστε περισσότερα
 
  Οργανόγραμμα
 
 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  Διαβάστε περισσότερα
 
 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 22, 116 35 Αθήνα τηλ.: (+30) 210 7258228 fax: (+30) 210 7224690 info@elinaas.gr
All rights reserved 2009 Elinaas. | Site Design and Development: Katerina Anthis