Δράσεις / Προγράμματα
  Ελληνικά | English
  Δράσεις / Προγράμματα
 
 
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ: 19:30
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:

- Δρ Παν. Ευαγγέλου, Αεροναυπηγός, Δντης ΕΑΒ Α.Ε., Πρόεδρος ΕΛΙΝΑΑΣ,
- Στεφ. Τσολακίδης, Αεροναυπηγός, ΕΣΜΑ
- Καθ. Επαμ. Πανάς, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος ΟΠΑΕΜ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

1. Δέσποινα Ροδοπούλου - Καραθεοδωρή,
'' Ο πατέρας μου ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ''

   

2. Ευάγγελος Σπανδάγος, Μαθηματικός - Συγγραφέας
'' Η ζωή του Κ. Καραθεοδωρή ''

 

3. Χριστίνα Φίλη, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ
'' Το έργο του Κ. Καραθεοδωρή ''

   

4. Καθ. Δημήτριος Νανόπουλος, Ακαδημαϊκός, Mitchell/Heep Έδρα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Διακεκριμένος Καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, USA .
'' Το θαυμαστό καινούργιο σύμπαν''

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΛΑΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ
ΠΑΝ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ
ΚΛΕΟΣ Α.Ε.

 
 
 
   
 

 

  Αποστολή σκοπός
 
 

Ο σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο στην ανάπτυξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (Α&Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι βασικές συνιστώσες του σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι οι εξής:

1. Καλλιεργεί την επιστημονική γνώση
και κατάρτιση εκείνων που
ασχολούνται...

  Διαβάστε περισσότερα
 
  Οργανόγραμμα
 
 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  Διαβάστε περισσότερα
 
 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 22, 116 35 Αθήνα τηλ.: (+30) 210 7258228 fax: (+30) 210 7224690 info@elinaas.gr
All rights reserved 2009 Elinaas. | Site Design and Development: Katerina Anthis