Δράσεις / Προγράμματα
  Ελληνικά | English
  Δράσεις / Προγράμματα
 
 
   
Αεροπορικές πτήσεις και ατμοσφαιρικοί ρύποι: ζήτημα περιβαλλοντικής προστασίας
 


Στα πλαίσια του έργου: «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», του Μέτρου 6 του ¶ξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.): «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Αεροναυτικής & Αστροναυτικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ.), διενήργησε Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Αεροπορικές πτήσεις & Ατμοσφαιρικοί ρύποι - Ζήτημα περιβαλλοντικής προστασίας», η οποία έλαβε χώρα, στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008.

Το παρόν σχέδιο προωθεί την ιδέα της περιβαλλοντικής προστασίας σε συνάρτηση με την τεχνολογική πρόοδο. Η ιδέα του αεροπορικού πολιτισμού, αν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τεχνολογικού πολιτισμού, υποβάλλεται στη βάσανο της περιβαλλοντικής κριτικής. Σκοπός τούτου είναι η επίτευξη μιας πιο οικολογικά προσανατολισμένης κοινωνίας καθώς και συνειδητοποιημένης για τα τεχνολογικά ζητήματα, λειτουργώντας παράλληλα ως πιλοτικό πρόγραμμα κατάδειξης νέων πολιτιστικών προτύπων.

 
 
  Εισηγητική ομιλία Προέδρου ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ (DOC)

 

 

 

 

  Αποστολή σκοπός
 
 

Ο σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο στην ανάπτυξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (Α&Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι βασικές συνιστώσες του σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι οι εξής:

1. Καλλιεργεί την επιστημονική γνώση
και κατάρτιση εκείνων που
ασχολούνται...

  Διαβάστε περισσότερα
 
  Οργανόγραμμα
 
 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  Διαβάστε περισσότερα
 
 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 22, 116 35 Αθήνα τηλ.: (+30) 210 7258228 fax: (+30) 210 7224690 info@elinaas.gr
All rights reserved 2009 Elinaas. | Site Design and Development: Katerina Anthis