Δράσεις / Προγράμματα
  Ελληνικά | English
  Δράσεις / Προγράμματα
 
 
   
  Ίδρυση της Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας : Από Ακαδημία Στρατιωτικής εκπαίδευσης
σε 'Oχημα Εκσυγχρονισμού
 

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο του ΕΛΙΝΑΑΣ στη Σόφια Βουλγαρίας,
στο Συνέδριο Tensions of Europe / Inventing Europe 2010 Sofia conference,
FINAL PROGRAM - VERSION 03-06-2010

Location: SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
Address: 15 Tsar Osvoboditel Blvd, Sofia, Bulgaria.


Διαβάστε περισσότερα
 

MILITARY AVIATION

 

 

 
 
   
 

 

  Αποστολή σκοπός
 
 

Ο σκοπός του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι να συμβάλει με κάθε νόμιμο μέσο στην ανάπτυξη της Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (Α&Α) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι βασικές συνιστώσες του σκοπού του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ είναι οι εξής:

1. Καλλιεργεί την επιστημονική γνώση
και κατάρτιση εκείνων που
ασχολούνται...

  Διαβάστε περισσότερα
 
  Οργανόγραμμα
 
 

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.ΙΝ.Α.ΑΣ απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  Διαβάστε περισσότερα
 
 
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 22, 116 35 Αθήνα τηλ.: (+30) 210 7258228 fax: (+30) 210 7224690 info@elinaas.gr
All rights reserved 2009 Elinaas. | Site Design and Development: Katerina Anthis